Tag: Kopersbegeleiding

SKB Awards 2021 | Bouwbedrijf Kamphuis voert alle drie de categorieën aan

Bouwbedrijf Kamphuis werd al bijna 65 jaar geleden opgericht in Geesteren. Het bedrijf is altijd trouw gebleven aan ‘haar wortels’ die liggen in de particuliere woningbouw; zowel project- als seriematig. Verspreid over heel Nederland wonen gezinnen in een huis dat gebouwd is door Kamphuis. Er wordt ontwikkeld, ontworpen en gebouwd en dat gaat volgens eigen zeggen uitsluitend met de beste vakmensen en een vaste kern van gerenommeerde leveranciers en onderaannemers. “We voelen ons betrokken bij onze opdrachtgevers en begeleiden hen intensief gedurende het hele bouwproces,” vertelt directeur Michel Haafkes.

3 x op de 1e plaats

Dat zullen de kopers – én iedereen die de kopersonderzoeken onder ogen krijgt – beamen: Bouwbedrijf Kamphuis voert namelijk alle drie de categorieën van de SKB Awards aan met een eervolle eerste plek. De Kopersbegeleiding wordt met hoge cijfers beoordeeld: een 9,4 voor het inspelen op extra wensen tijdens de bouw en een 9,1 op communicatie én informatievoorziening. En ook in de categorie Meer- en Minderwerk zijn de cijfers uitmuntend: een 9,4 voor onder meer het maatwerkpakket en de beslistijd voor de koper. Op het gebied van Oplevering kan het op twee punten zelfs technisch niet beter: het bedrijf ontvangt gemiddeld een 10 voor zowel de communicatie tijdens de oplevering als de tijd die voor de oplevering wordt uitgetrokken.

In gesprek met Michel Haafkes valt op dat de organisatie – ondanks de hoge cijfers – wordt gesierd door bescheidenheid en trots. Noem het Twentse nuchterheid.

Kopersbegeleiding: tastbaar maken van de keuzes

Hij wijdt de mooie cijfers op het gebied van kopersbegeleiding onder andere aan de procesinrichting. “Wij hebben een bouwinspiratiecentrum van zo’n 600 vierkante meter in Deventer met een uitgebreide showroom waar alle materialen en keuzemogelijkheden kunnen worden ingebouwd. Van panelen en waterpompen tot binnendeuren. Zo kunnen we onze kopers de bouwkundige en technische aspecten laten zien. We maken de oplossingen visueel en letterlijk tastbaar. Het helpt ons om goed uit te leggen wat we bedoelen én het vereenvoudigt het beslissingsproces van de klant.”

Ook schept het reële verwachtingen. De spreekruimtes zijn ingericht als heuse woonkamers waar je direct een beeld hebt van afmetingen en opstellingen. “We kunnen meteen laten zien hoe een bepaalde keukenopstelling uitpakt en vertrekken visualiseren met meubels erin. Zo krijgen mensen veel meer gevoel in het ontwerptraject en de keuzes voor meer- en minderwerk. Onze klanten staan vaak met beide benen op de grond en ze weten wat ze willen; wij kunnen daar goed op inspelen. Voordeel is dat zelfs onze installatietechnische onderaannemers vanuit het inspiratiecentrum werken. De lijntjes zijn daarmee kort en dat helpt in de communicatie.”

Bij Bouwbedrijf Kamphuis is Niels Nijkamp hét gezicht, dé kopersbegeleider waar iedere koper het proces mee doorloopt. Oké, hij doet het natuurlijk niet alleen. Michel is het de contactpersoon bij aanvang tot en met de overeenkomst en Niels neemt het daarna – samen met een team van werkvoorbereiders – over. Michel: “Niels is degene die de mensen ontvangt en verder begeleidt, hij ontmoet hen in de showroom, op de bouwlocatie, spreekt hen tussentijds regelmatig en verzorgt de oplevering. We krijgen vaak terug dat het prettig is dat er eenduidige communicatie is en dat zij altijd een aanspreekpunt hebben. Achter Niels staat een heel team dat snel aangestuurd kan worden als onze kopers toch nog een aanpassing of andere wens hebben.”

Meer- en Minderwerk: keuzes naar voren halen in het proces

En laat Bouwbedrijf Kamphuis nu ook op dat onderdeel van het proces hoge ogen scoren! Meer- en Minderwerk betekent vaak zo veel als ‘flexibel kunnen meebewegen op cruciale momenten’: “Dat kenmerk zit in ons DNA verweven. We werken vanuit een basiswoning, maar maken voor elke klant een uniek ontwerp. Het wordt tenslotte een ‘thuis’ voor iemand, voor een gezin; daar horen specifieke wensen bij. Daarom nodigen we aan het begin van een project een interieuradviseur uit die samen met de kopers de inrichting doorneemt. Zo kunnen ze nadenken hoe het is om echt te wonen in hun huis; waar komt de bank, de eettafel en hoe kijk je het liefst tv? De antwoorden die hieruit komen hebben wij nodig voor de technische realisatie en halen we op deze manier veel verder naar voren in het proces. Zo hebben we voordat de bouw start al 80 tot 90 procent van de klantwensen op tafel liggen. Door deze werkwijze heb je het eigenlijk niet meer over meerwerk dat vaak meer kost omdat het te laat in het traject nog moet wijzigen. Je hebt het eerder over de vraag: wilt u linksaf of rechtsaf?”

Oplevering: tijd nemen en geven

Het lijkt erop dat Bouwbedrijf Kamphuis een ontspannen manier heeft gevonden om samen met de koper een bouwproject te realiseren. Dat komt ook tot uiting bij de oplevering. “We plannen dat altijd heel ruim,” vertelt Michel, “en bijna altijd is er iemand van Vereniging Eigen Huis bij aanwezig. Wij menen dat het goed is om een deskundige erbij te hebben die kan aangeven of iets goed is of niet. Een reële beoordeling die een koper misschien niet kan maken omdat het niet zijn expertise is. Dat werkt heel goed en geeft ook veel vertrouwen. Als er dan nog opleverpunten zijn, zorgen we ervoor dat we ze snel afronden; we willen onze opdrachtgever niet onnodig in de weg zitten.”

Als kers op de taart ontvangen de nieuwe bewoners ook nog een compleet digitaal bouwdossier met daarin alle facts & figures van de werkelijke bouw: alle attesten, de constructie & bouwtekeningen, inclusief een blowerdoorstest (om luchtdichtheid van de woning te meten). “Het wordt onderdeel van de wetgeving (WKB), maar wij doen het al zes jaar en hebben er inmiddels veel van geleerd, waar onze kopers weer baat bij hebben.”

Kwaliteit: beleving & arbeidsvreugde

Op de vraag hoe het bouwbedrijf deze posities in de SKB Awards gaat vasthouden, zegt Michel: “De bouwmarkt staat onder druk en de capaciteiten zijn dus beperkt. We hebben daarom nu absoluut geen groeiscenario. We consolideren en willen het vooral leuk en goed hebben met onze onderaannemers zodat we samen mooie huizen kunnen bouwen en blijven werken aan kwaliteit. Als je je richt op kwaliteit gaat het niet om hoe je een spijker in het hout slaat, maar vooral om de beleving bij klanten en arbeidsvreugde bij je mensen! Dat alles bij elkaar brengt ons tot dit soort scores. We gaan het vasthouden!”

Door: Barbara van Baarsel – Buro Barcode

SKB Awards 2021 | Twee podiumplaatsen voor Bouwbedrijf Kreeft: Kopersbegeleiding en Meer- en minderwerk

Met 125 jaar bestaansrecht op de teller kun je wel spreken van een bedrijf met ervaring en expertise. Het allround bouwbedrijf uit Ede staat voor kwaliteit, innovatie en service en dat wordt erkend door de kopers van nieuwbouwwoningen, zo blijkt uit de uitslagen van de SKB Awards 2021.

Hoge ogen op communicatie en maatwerkpakket

Ook vorig jaar stond Bouwbedrijf Kreeft tweemaal in de top van de ranglijsten. Deze keer neemt het een tweede plaats in de categorie Kopersbegeleiding en een derde positie in die van Meer- en minderwerk. Helaas geen aanvoerder in die betreffende categorieën zoals in 2020, maar absoluut een knappe prestatie. Zo wordt de communicatie met de kopersbegeleider in het traject gemiddeld met een 8,4 beoordeeld en geeft de koper het maatwerkpakket een 7,7.

Meer- en minderwerk als extra dienstverlening

Kopersbegeleider Romy Brattinga werkt nu vier jaar bij het bedrijf en ze geeft lachend aan dat de lat ook hé-le-maal niet hoog lag na vorig jaar… “We proberen net als altijd zo veel mogelijk aan de wensen van onze kopers te voldoen. Het is de bedoeling dat zij van de woning hun thuis kunnen maken en dan hoeft niet alles standaard te zijn. Kopers willen het graag eigen maken; wij zijn daarom behoorlijk flexibel met maatwerk. We zien meer- en minderwerk als een stukje extra dienstverlening. Natuurlijk zitten we ook wel eens te ver in het bouwproces om nog bestellingen te veranderen maar zelfs dan is het de keuze aan de klant.” Volgens Romy leidt dat zelden tot teleurstellingen omdat ze bij Bouwbedrijf Kreeft goed en duidelijk aan de voorkant van het proces communiceren over de mogelijkheden: “We zorgen ervoor dat we reële verwachtingen geven aan de koper, daar hebben we zelf ook baat bij. Samen zorgen we ervoor dat hun droomhuis gerealiseerd wordt.”

Korte lijntjes zorgen voor efficiency

En dat ‘samen’ een hele grote groep betreft met maar liefst 90 eigen vakmensen én een flexibele schil daaromheen, voelt misschien groots, maar zorgt in de praktijk juist voor korte lijntjes. “We gaan altijd lange termijnrelaties aan met opdrachtgevers, ketenpartners en eindgebruikers. Doordat wij onze expertises in bouwteamverband combineren met die van specialistische samenwerkingspartijen kunnen we voor elk project een efficiënt proces garanderen.”

Interactie is een belangrijk component

Romy vertelt dat door die samenwerking de grens tussen opdrachtnemer en -gever vervaagt: “Het gaat bij ons om de interactie. De eerste ontmoeting zien we als het belangrijkste gesprek, daar wordt immers de toon gezet en leren we elkaar kennen, zodat ik goed kan aanvoelen wat de klantwensen zijn. Ik moest tijdens corona wel wennen aan de nieuwe realiteit waarin we niet altijd onze kopers fysiek konden zien maar alles via Teams besproken werd; ik heb daarin een andere (digitale) werkwijze moeten vinden om aan te voelen wat de verwachtingen van de klant zijn. Gelukkig vindt nu het eerste gesprek weer plaats op kantoor, de verdere communicatie verloopt vooral telefonisch en via de mail tot het moment van startbouw. Daarna zijn er natuurlijk nog kijkmiddagen en de uiteindelijke oplevering waar iedereen elkaar weer live ontmoet. Nu dat allemaal weer ‘normaal’ lijkt te zijn, staat het bouwbedrijf niets meer in de weg om volgend jaar wéér minstens twee podiumplaatsen te bemachtigen!

Door: Barbara van Baarsel – Buro Barcode

SKB Awards 2021 | BVR Groep: derde in de categorie Kopersbegeleiding

BVR Groep wordt gekenmerkt door haar no-nonsense mentaliteit en innovatieve oplossingen op veel terreinen binnen de bouwnijverheid: woningbouw, utiliteitsbouw, herstructurering, stadsvernieuwing, renovatie, restauratie en (mutatie)onderhoud. Het in 1984 opgerichte familiebedrijf realiseert projecten zowel in opdracht als in bouwteamverband en op eigen initiatief. Het werkgebied omvat de regio’s Zeeland, Noord-Brabant, Zuid-Holland, Noord-Holland, Utrecht en Gelderland.

Kopers van nieuwbouw & transformatieprojecten uit die regio’s hebben de kopersbegeleiding van BVR VastgoedOntwikkeling – gevestigd in Roosendaal – hoog zitten. Het bedrijf neemt een derde plaats in, in de categorie Kopersbegeleiding van de SKB Awards 2021.

Snel schakelen en ‘aandacht voor de stukken’

De beide kopersbegeleiders, Marieke Musters en Mario van Loenhout, zijn vereerd met deze award. “Onze manier van communiceren en het snelle schakelen zijn volgens ons redenen dat we deze podiumplek verdiend hebben,” vertelt Mario. Ook Marieke geeft aan dat ze altijd snel antwoord geeft aan klanten, ook als het eens geen prettig nieuws is, bij vertraging of wanneer ze zelf nog geen uitsluitsel kan geven: “Als je maar reageert zodat de klant weet waar hij aan toe is en voelt dat je ermee aan de slag bent.”

Op de vraag waarin BVR zich op het vlak van kopersbegeleiding nog meer onderscheidt, antwoordt Mario dat veel aandacht uitgaat naar het zorgvuldig uitwerken van de stukken: “In het eerste gesprek denken en tekenen we altijd direct mee, zodat we de wensen van de klant goed vertalen naar wat mogelijk is. Bovendien schept het vertrouwen wanneer je het gesprek goed uitwerkt en de klant terugziet in de documenten dat we geluisterd hebben en met zorg aan de slag gaan.”

Flexibiliteit in communicatiemiddelen

BVR werkt met het communicatiesysteem HOOMCTRL, maar naast dit middel staan de kopersbegeleiders in nauw contact met hun klanten. “We zien elkaar altijd eerst voor een live ontmoeting bij ons in de huiskamer en in het traject zelf zijn er nog een paar fysieke contactmomenten, zoals bij start bouw, kijkersdagen en de oplevering. Verder gaat veel via de telefoon en de chatfunctie van HOOMCTRL. We proberen hierin zo flexibel mogelijk te zijn zodat de klant kan kiezen wat het beste voor hem werkt,” vertelt Marieke.

Korte lijntjes = snel duidelijkheid

Hoofd Vastgoedontwikkeling, Theo Klijn vult aan: “De lijntjes zijn bij ons erg kort, omdat alles onder de vlag van BVR Groep wordt ontwikkeld en gebouwd. Dat merk je in de communicatie en ook op andere gebieden in het proces, die bijvoorbeeld betrekking hebben op verwachtingen.” Marieke: “Dat klopt, in een situatie waarin een koper liever toch iets anders wenst, gaan wij snel in overleg met de collega’s van de bouw en kunnen wij vaak ook heel snel concrete antwoorden geven.”

Dat BVR in de top 3 staat, is voor Theo een bevestiging dat ze op de goede weg zijn: “We hebben de laatste tijd veel aandacht geschonken aan zowel de communicatietools als de persoonlijke begeleiding en merken in de projecten dat dit gewaardeerd wordt en dat het zich zelfs vertaalt naar hogere beoordelingen. Ik vind het met name knap dat Marieke en Mario dit gepresteerd hebben in de corona-periode, waarin communicatie vaak lastiger is vanwege de maatregelen. Omdat we al hadden ingezet op betere automatisering en alle tools om op verschillende manieren te communiceren, kunnen we hier goed op inspelen.” Ook de twee kopersbegeleiders zien dat zo: “We werden het afgelopen jaar zelf ook flexibeler dankzij de middelen: als de klant een online meeting wilde of toch liever even langskwam, was dit allemaal mogelijk. We spelen écht in op de behoeften van onze kopers, we maken zelfs vlogs nu.”

De volgende stap…

De taart is gegeten, de worstenbroodjes zijn op de bouwplaatsen uitgedeeld en het glas is geheven. Maar hoe zorgt BVR er nu voor dat het volgend jaar minstens weer in een van de drie categorieën op het podium staat? “Allereerst door te blijven vernieuwen en door te luisteren naar onze kopers. Maar eigenlijk moet dit fijne nieuws ook wel een beetje indalen, dus we gaan het eerst eens even vieren.”

Door: Barbara van Baarsel – Buro Barcode

Klantgericht Bouwen is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk.