19 september 2021

Opzet van de wijk doorslaggevend voor keuze nieuwbouwwoning

Tijdens de oriëntatiefase van de koop van een nieuwbouwwoning komt veel op de consument af. Vragen als ‘waar’ willen we wonen en ‘wat’ mag het kosten spelen een belangrijke rol. Dat de opzet van de wijk uiteindelijk doorslaggevend is voor de keuze van een nieuwbouwwoning blijkt uit een analyse van Stichting Klantgericht Bouwen (SKB). Maar liefst 20% van de 7.811 klanten van bouwbedrijven vulde deze keuze in tijdens de periode 2017 tot en met 2020.

Dat betekent dat de bestemming, ofwel locatie, belangrijker gevonden wordt dan prijs (6%), architectuur (5%), afstand tot werk (2%) en energiebesparende maatregelen (2%).

Funda: dé plek voor aankondiging van nieuwbouwprojecten
Op de vraag ‘door wie of via welke weg’ deze respondenten op het betreffende nieuwbouwproject gewezen werden, blijken huizenplatforms als Funda of Niki met maar liefst 21% de koploper te zijn in de antwoorden. Dat is al zo sinds 2017, waar het steeds rond dit percentage schommelt.

Ook spelen vrienden en kennissen een belangrijke rol: 16% geeft aan door hen op nieuwbouwprojecten gewezen te zijn. Social media zit qua attentiewaarde tussen Funda en de ‘inner circle’ in, met een gemiddelde van 18% in de periode 2017-2020.

De makelaar weet de klant ook te wijzen op nieuwbouwprojecten: 12% van de ondervraagden geeft aan door intermediairs aan het bouwproject gekomen te zijn. Voor 9% heeft het bouwbord van het project aantrekkingskracht gehad, datzelfde percentage geeft aan dat zij door een advertentie in een dagblad of weekkrant aan het project zijn gekomen.

Hoe de consument een project kent

Hoe de consument een project kent

Waarom gekozen voor het project

Waarom gekozen voor het project

Bron: Stichting Klantgericht Bouwen (SKB) / Analyses uit Power BI op basis van kwartaalrapportages, ingevuld door klanten van bouwbedrijven, in de periode 2017 tot en met 2020 (25-8-2020).

Klantgericht Bouwen is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk.