22 augustus 2022

Nieuwe SKB’er: Welkom Vlassak Bouw!

Vlassak Bouw in Budel bestaat al meer dan 85 jaar. Het bedrijf is een gezonde, dynamische onderneming, van vele markten thuis in alles wat met bouwen te maken heeft, zo valt te lezen op de site. “Opdrachtgevers in het hele land weten ons te vinden, of het nu gaat om seriematige woningbouw, onderhoud, renovatie, prefab betonelementen, kozijnen of bouwmaterialen voor de particuliere bouwer,” vertelt Elles Aspers, plan coördinator bij Vlassak.

Sinds BPD Bouwfonds Gebiedsontwikkeling verzocht heeft aan Vlassak om het SKB Kopersonderzoek te gebruiken, is het bedrijf hiermee gestart. Niet alleen voor de projecten van BPD, ze voeren het ook door in hun eigen projecten. “Wij willen graag toetsen wat de koper van onze prestaties vindt,” vertelt Aspers. “We zijn feitelijk net begonnen, maar het begint al te rollen.” 

                                 “Wij willen graag toetsen wat de koper van onze prestaties vindt”

Volgens Aspers is het uitvragen van feedback op de verschillende onderdelen van het proces heel goed: “Een woning is tenslotte geen pakje boter, het is essentieel voor koper en bouwer om hierover te communiceren. Natuurlijk kom je bij ‘online snelle reviews’ eerder klachten tegen, maar met het invullen van de enquêtes van SKB voorkom je dat juist. Mensen gaan er echt voor zitten, nemen er de tijd voor.”

Voor BPD zal Vlassak de kopers vier keer gedurende het proces om feedback vragen. Zodat zij op meerdere momenten real-time inzicht hebben in wat kopers van de prestaties vinden. “Natuurlijk doen we dat dan ook voor de projecten van BPD. Maar voor onze eigen projecten denken we nu aan twee keer per project uitvragen. We zouden dan ‘oriëntatie’, ‘verkoop’ en ‘meer- en minderwerk’ kunnen bundelen voor de eerste uitvraag. En ‘bouw’, ‘oplevering’ en ‘garantie’ voor de tweede. Eerst maar eens zien hoe het werkt voor ons en voor de klant; voor het peilen daarvan heeft de kopersbegeleider wat ons betreft ook een belangrijke rol. We zijn er in ieder geval enthousiast over.” 

Klantgericht Bouwen is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk.