Tag: Meer- en mindewerk

SKB Awards 2021 | Twee podiumplaatsen voor Bouwbedrijf Kreeft: Kopersbegeleiding en Meer- en minderwerk

Met 125 jaar bestaansrecht op de teller kun je wel spreken van een bedrijf met ervaring en expertise. Het allround bouwbedrijf uit Ede staat voor kwaliteit, innovatie en service en dat wordt erkend door de kopers van nieuwbouwwoningen, zo blijkt uit de uitslagen van de SKB Awards 2021.

Hoge ogen op communicatie en maatwerkpakket

Ook vorig jaar stond Bouwbedrijf Kreeft tweemaal in de top van de ranglijsten. Deze keer neemt het een tweede plaats in de categorie Kopersbegeleiding en een derde positie in die van Meer- en minderwerk. Helaas geen aanvoerder in die betreffende categorieën zoals in 2020, maar absoluut een knappe prestatie. Zo wordt de communicatie met de kopersbegeleider in het traject gemiddeld met een 8,4 beoordeeld en geeft de koper het maatwerkpakket een 7,7.

Meer- en minderwerk als extra dienstverlening

Kopersbegeleider Romy Brattinga werkt nu vier jaar bij het bedrijf en ze geeft lachend aan dat de lat ook hé-le-maal niet hoog lag na vorig jaar… “We proberen net als altijd zo veel mogelijk aan de wensen van onze kopers te voldoen. Het is de bedoeling dat zij van de woning hun thuis kunnen maken en dan hoeft niet alles standaard te zijn. Kopers willen het graag eigen maken; wij zijn daarom behoorlijk flexibel met maatwerk. We zien meer- en minderwerk als een stukje extra dienstverlening. Natuurlijk zitten we ook wel eens te ver in het bouwproces om nog bestellingen te veranderen maar zelfs dan is het de keuze aan de klant.” Volgens Romy leidt dat zelden tot teleurstellingen omdat ze bij Bouwbedrijf Kreeft goed en duidelijk aan de voorkant van het proces communiceren over de mogelijkheden: “We zorgen ervoor dat we reële verwachtingen geven aan de koper, daar hebben we zelf ook baat bij. Samen zorgen we ervoor dat hun droomhuis gerealiseerd wordt.”

Korte lijntjes zorgen voor efficiency

En dat ‘samen’ een hele grote groep betreft met maar liefst 90 eigen vakmensen én een flexibele schil daaromheen, voelt misschien groots, maar zorgt in de praktijk juist voor korte lijntjes. “We gaan altijd lange termijnrelaties aan met opdrachtgevers, ketenpartners en eindgebruikers. Doordat wij onze expertises in bouwteamverband combineren met die van specialistische samenwerkingspartijen kunnen we voor elk project een efficiënt proces garanderen.”

Interactie is een belangrijk component

Romy vertelt dat door die samenwerking de grens tussen opdrachtnemer en -gever vervaagt: “Het gaat bij ons om de interactie. De eerste ontmoeting zien we als het belangrijkste gesprek, daar wordt immers de toon gezet en leren we elkaar kennen, zodat ik goed kan aanvoelen wat de klantwensen zijn. Ik moest tijdens corona wel wennen aan de nieuwe realiteit waarin we niet altijd onze kopers fysiek konden zien maar alles via Teams besproken werd; ik heb daarin een andere (digitale) werkwijze moeten vinden om aan te voelen wat de verwachtingen van de klant zijn. Gelukkig vindt nu het eerste gesprek weer plaats op kantoor, de verdere communicatie verloopt vooral telefonisch en via de mail tot het moment van startbouw. Daarna zijn er natuurlijk nog kijkmiddagen en de uiteindelijke oplevering waar iedereen elkaar weer live ontmoet. Nu dat allemaal weer ‘normaal’ lijkt te zijn, staat het bouwbedrijf niets meer in de weg om volgend jaar wéér minstens twee podiumplaatsen te bemachtigen!

Door: Barbara van Baarsel – Buro Barcode

Klantgericht Bouwen is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk.