Onze Producten

De stichting biedt de volgende producten:

1. Deelnemer Klantgericht Bouwen – meten van prestaties
2. Keurmerk Klantgericht Bouwen – meten én keurmerk
3. Collectieve bijeenkomsten
4. Bijeenkomsten met kopers
5. Trainingen
6. Vakgroepen kopersbegeleiding
7. DVD: Een klantvriendelijke oplevering

Onderstaand per product een uitleg en prijzen (excl. btw).

1. Deelnemer Klantgericht Bouwen - meten van prestaties
Met dit basisproduct wordt de klanttevredenheid onder uw kopers van nieuwbouwwoningen (koop) gemeten. Hoe kijken de klanten tegen uw dienstverlening aan? Gemeten worden zaken die te maken hebben met: de verkoop (bijv. brochure, makelaar), de bouwfase (bijv. meer/minderwerk), opleverfase, de communicatie met de koper, prestaties onderaannemer/toeleveranciers etc. Wij vragen kopers binnen twee maanden na oplevering van de woning om het Kopersrapport (=enquête) in te vullen.

U als deelnemer ontvangt per maand een zogenaamde managementrapportage (zie hiernaast de button “Rapportages”). Prijs: vaste bijdrage 2.500 euro per kalenderjaar + 20 euro per aangemelde woning.

2. Keurmerk Klantgericht Bouwen
De metingen en managementrapportages zijn gelijk aan die van de deelnemer Klantgericht Bouwen (zie 1). Echter hierbij kunnen bedrijven die qua prestaties op alle gemeten onderdelen voldoen aan de keurmerknorm, het keurmerk Klantgericht Bouwen voeren. Dat wordt jaarlijks opnieuw beoordeeld. Een bedrijf kan ook het keurmerk verliezen. Het keurmerk geeft richting de consument en zakelijke opdrachtgevers onderscheidend vermogen. Prijs: vaste bijdrage 2.500 euro per kalenderjaar + 20 euro per aangemelde woning.

3. Collectieve bijeenkomsten
Hier worden er toelichtingen gegeven op de collectieve cijfers en verbeterpunten, en worden er onderling ervaringen tussen deelnemers uitgewisseld. Uitgangspunt is het leren van elkaar!
Prijs: gratis voor deelnemers.

4. Panelbijeenkomsten met kopers

Op deze kleinschalige bijeenkomsten van deelnemers met (willekeurige) kopers, krijgen de deelnemers inzicht tegen welke zaken de koper aanloopt bij de aankoop en bouw van een woning. Leren van de koper is hier het uitgangspunt.
Prijs: gratis voor deelnemers.

5. Trainingen
Bedoeld voor degenen die regelmatig contacten met kopers hebben. Een vertrouwensrelatie is altijd het meest kwetsbaar in de eerste minuten van het eerste contact. Eerste indrukken over en weer kunnen latere tevredenheid haalbaar maken, maar net zo gemakkelijk onmogelijk. In deze training wordt hier diep op ingegaan en worden praktijkoefeningen gedaan met een acteur.
Prijs: 2.400 euro per persoon (niet-deelnemers: 3.000 euro).

6. Vakgroepen kopersbegeleiding

Klantgericht Bouwen heeft drie vakgroepen kopersbegeleiding van ieder ongeveer 10 personen. Gebleken is dat bij deelnemende bedrijven de kopersbegeleiders vaak behoefte hebben ervaringen uit te wisselen met andere bedrijven over onderwerpen die kopers en het vak van kopersbegeleider aangaan. Doel is structurele kennisoverdracht. Prijs: 150 euro per persoon per jaar.

7. DVD: Een klantvriendelijke oplevering
Een 35 minuten durend toneelspel waarin twee acteurs op een speelse en herkenbare wijze laten zien wat er gedurende de oplevering van een woning in de communicatie fout kan gaan. Een vrouw heeft een lijst bij zich met in haar ogen diverse gebreken aan de woning. De vraag is nu, hoe gaat de aannemer hier mee om. Na tien minuten wordt de regie overgedragen aan de gasten in de zaal. Een uitstekend hulpmiddel om tijdens (werk)overleggen het gesprek over klantgerichtheid en communicatie met kopers op te starten.
Prijs: 95 euro voor deelnemers (niet-deelnemers: 110 euro).